مانور بحران در بیمارستان گودرز

انجام مانور بحران در بیمارستان گودرز با حضور تمام مسئولین انجام شد

در این جلسه پس از صحبت های دکتر صفدرپور ریاست محترم بیمارستان و ساماندهی افراد حاضر در حادثه مانور انجام که در تصاویر زیر بیشتر به آن خواهیم پرداخت

کد خبر: 492
  تاریخ خبر : 5 آبان 1402