مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر پرستاری

مراسم معارفه مترون بیمارستان گودرز با حضور جمعی از مسئولین

مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر پرستاری بیمارستان گودرز با حضور جمعی از مسئولین بیمارستان انجام گردید در این مراسم پس از قدردانی ریاست مجموعه جناب آقای دکتر صفدرپور از زحمات جناب آقای محسن کاظمی مترون محترم بیمارستان قدردانی بعمل آمد و این سمت به جناب آقای محمد علی کمالی سپرده شد.

کد خبر: 502
  تاریخ خبر : 27 اسفند 1402
  دیدگاه کاربران