گرامیداشت روز جهانی ماما در بیمارستان

ریاست بیمارستان با همراهی مدیر خدمات پرستاری در سالروز گرامیداشت ماما در بخش زنان و زایمان حضور یافت .

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان موقوفه گودرز ، ریاست بیمارستان با همراهی مدیر خدمات پرستاری در سالروز گرامیداشت ماما با حضور در بخش زنان و زایمان ضمن تبریک به پرسنل بخش از زحمات ایشان تقدیر بعمل آوردند . در ادامه مراسم از سرکار خانم رشیدی به عنوان ماما نمونه بخش قدردانی بعمل آمد .

کد خبر: 452
  تاریخ خبر : 15 اردیبهشت 1401