عیددیدنی ریاست بیمارستان با پرسنل

عیددیدنی ریاست بیمارستان با همراهی مدیر و مسئول حراست با پرسنل مشغول به کاردر شیفت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان موقوفه گودرز ، ریاست بیمارستان با همراهی مدیر ، مسئولین حراست و روابط عمومی ساعتی پس از تحویل سال جدید با حضور در بیمارستان ضمن عیددیدنی با پرسنل از زحمات یکساله ایشان قدردانی و برایشان آرزوی موفقیت و شادکامی درسال جدید را نمود .

کد خبر: 447
  تاریخ خبر : 29 اسفند 1400
 553