برگزاری جشنواره غذا بمناسبت روز جهانی رژیم درمانگر

در سالروز جهانی رژیم درمانگرجشنواره غذا برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان موقوفه گودرز ، در سالروز جهانی رژیم درمانگر جشنواره غذا با شرکت پرسنل بیمارستان در سالن غذاخوری برگزار گردید . در این جشنواره تعداد یازده نفر از شرکت کنندگان به عنوان افراد برگزیده انتخاب گردیدند که به آنها جوایز نقدی اهدا گردید .

کد خبر: 446
  تاریخ خبر : 19 اسفند 1400
 447