لیست خدمات ویژه بیماران خارجی

گروه

نام پزشکان

خدمات درمانی

 

 

 

"لیست تعرفه های جراحی های IPD بیمارستان موقوفه گودرز یزد"

آزمایش های لازم

 

اتاق VIP و هتلینگ

سهم بیمار

به ریال

ارتوپدی

 

 

 

 

ارتوپدی

*مسلم فلاح

*مسعود مهدی نژاد *باقرخدارحمی

*محمد حسین جمال الدینی

*مسعودحیدر نژاد

Joint replacement

تعویض مفصل

زیر40CBC

بالای 40CBC-BS-BUN-Cr-NA-K

2شب

350.000.000

* علیرضا پوراغنیایی

*مهدی طاهری

*محمدحسین پناه بخدا

*محمدحسین  جمال الدینی

*باقر خدارحمی

Waist Disk (Simple)

 

دیسک کمر ساده

CBC-BS-BUN-Cr-NA-K-PT-PTT-ESR-CRP-BGRH-CTBT

3شب

 

200.000.000

*شهرام شکرانه

*مسلم فلاح

*مسعود مهدی نژاد *باقرخدارحمی

*محمد حسین جمال الدینی

*مسعودحیدر نژاد

Hip Surgery

 

جراحی لگن

زیر40CBC

بالای 40CBC-BS-BUN-Cr-NA-K

3شب

300.000.000

*علیرضا پوراغنیایی

*مهدی طاهری

*محمدحسین پناه بخدا

Cervical Disc

دیسک گردن

CBC-BS-BUN-Cr-NA-K-PT-PTT-ESR-CRP-BGRH-CTBT

 

2شب

450.000.000

* علیرضا پوراغنیایی

*مهدی طاهری

*محمدحسین پناه بخدا

Lumbar disk

دیسک کمر با وسیله

زیر40CBC

بالای 40CBC-BS-BUN-Cr-NA-K

2شب

500.000.000

*باقر خدارحمی

*مسعود مهدی نژاد

Arthroscopy

آرتروسکوپی شانه

زیر40CBC

بالای 40CBC-BS-BUN-Cr-NA-K

 

1شب

 

200.000.000

زنان

 

زنان

*اعظم دهقانی زاده

*فاطمه محمدی نسب

*مهدیه کمالی

* مهین مجدزاده

*مینا سیدعلاقه بند

*سودابه رحیمی

*طیبه گلشن

*شهلا رشیقی

*نسرین نصیر زاده

Hysterectomy

هیسترکتومی

CBC- 2واحد خون-FBS

 

2شب

150.000.000

چشم

*محمدرضا نایب زاده

*بمانعلی شهباز

*فرشته گلشن

 

 

Cataract

 

کاتاراکت

CBC-BS-BUN-Cr-NA-K

 

1شب

120.000.000

مغز

زیبایی

 

 

 

 

زیبایی

* علیرضا پوراغنیایی

*مهدی طاهری

*محمدحسین پناه بخدا

brain tumor

 

تومور سر

CBC-BS-BUN-Cr-NA-K-PT-PTT-ESR-CRP-BGRH-CTBT

3شب

500.000.000

گروه

 

نام پزشکان

خدمات درمانی

 

 

آزمایش های لازم

اتاق VIP و هتلینگ

سهم بیمار

به ریال

 

*عباس تقویه

*سعید عتیقه چی

*محمد جلیلی منش

*محمدعلی پایدار

*ایمان توکلی

*حسین حجت

 

 

 

Rhino plasty

 

 

رینو پلاستی

CBC-BS -PT-PTT-ESR-CRP-BGRH-CTBT

BHCGخانم ها

1شب

250.000.000

زیبایی

 

*محمد جلیلی منش

*محمدعلی پایدار

*ثنا عرفانیان

*محمدحسین دشتی

abdominoplasty

ابدومینوپلاستی

 

CBC-BS -PT-PTT-ESR-CRP-BGRH-CTBT

BHCGخانم ها

 

1شب بخش

400.000.000

*محمدعلی پایدار

*محمد جلیلی منش

*حسین حجت

*محمدحسین دشتی

Mamoplastia

ماموپلاستی

CBC-BS -PT-PTT-ESR-CRP-BGRH-CTBT

BHCG

2شب

 

400.000.000

*محمدعلی پایدار

*محمد جلیلی منش

*حسین حجت

*محمدحسین دشتی

Breast Prothesis

پروتز سینه

CBC-BS -PT-PTT-ESR-CRP-BGRH-CTBT

BHCGخانم ها

1شب

350.000.000

*محمد علی دهقان

*ثنا عرفانیان

*محمدحسین دشتی

Sleeve Surgery

اسلیو معده

CBC-BS -PT-PTT-ESR-CRP-BGRH-CTBT

BHCGخانم ها

2شب بخش 1شب ICU

750.000.000

*محمد جلیلی منش

*محمدعلی پایدار

*ثنا عرفانیان

*محمدحسین دشتی

liposuction

لیپوساکشن شکم

CBC-BS -PT-PTT-ESR-CRP-BGRH-CTBT

BHCGخانم ها

1شب بخش

350.000.000

اورولوژی

*مهدی یزدی نژاد

*حسن نصیری طوسی

TUL

 

TUL

 

CBC-BS-BUN-Cr-NA-K-PT-PTT-LFT-BGRH-CTBT

1شب

120.000.000

*مهدی یزدی نژاد

*حسن نصیری طوسی

Uretroscopy

یورتروسکوپی

 

CBC-BS-BUN-Cr-NA-K-PT-PTT-LFT-BGRH-CTBT

1شب

85.000.000

*مهدی یزدی نژاد

*حسن نصیری طوسی

urerthomy

اورتروتومی

CBC-BS-BUN-Cr-NA-K-PT-PTT-LFT-BGRH-CTBT

1شب

75.000.000

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی : 16 تیر 1401