روز جهانی رادیولوژی

تقدیر از پرسنل بخش رادیولوژی به مناسبت روز جهانی رادیولوژی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان موقوفه و خیریه گودرز،به مناسبت روز جهانی رادیولوژی از آقایان شریفی،کافی،زکاء پرسنل محترم بخش رادیولوژی با توجه به زحمات گرانقدرشان توسط ریاست محترم بیمارستان تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

کد خبر: 459
  تاریخ خبر : 17 آبان 1401
 460
  دیدگاه کاربران