بازدید تیم مدیریتی

بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های آزمایشگاه و رادیولوژی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان موقوفه و خیریه گودرز، تیم مدیریتی ایمنی بیمار در راستای ترویج و ارتقای فرهنگی ایمنی بیماران از بخش های آزمایشگاه و رادیولوژی بازدید نمودند.

کد خبر: 458
  تاریخ خبر : 18 آبان 1401
  دیدگاه کاربران