تولد پرسنل اردیبهشت ماهی

مراسم تولد پرسنل متولد اردیبهشت ماه درسالن آموزش برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان موقوفه گودرز ، مراسم متولدین اردیبهشت ماه برگزار شد . 

کد خبر: 454
  تاریخ خبر : 17 اردیبهشت 1401