دیدار صمیمانه رئیس بیمارستان با پرسنل بخش آزمایشگاه در سالروز آزمایشگاه

بمناسبت روز آزمایشگاه خانم دکتر فیصل با همراهی مدیران پرستاری ومالی ، مسئولین پاراکلینیک و روابط عمومی در بخش آزمایشگاه حضور یافته و ضمن تبریک به پرسنل بخش از زحمات ایشان تقدیر بعمل آورد .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان موقوفه گودرز ، بمناسبت روز آزمایشگاه رئیس و مسئول فنی بیمارستان با همراهی مدیران پرستاری ومالی ، مسئولین پاراکلینیک و روابط عمومی در بخش آزمایشگاه حضور یافته و ضمن تبریک به پرسنل بخش از زحمات ایشان تقدیر بعمل آورد . 

کد خبر: 451
  تاریخ خبر : 30 فروردین 1401
 663
  دیدگاه کاربران