آگهی مناقصه عمومی واگذاری آشپزخانه بیمارستان

بیمارستان گودرز جهت واگذاری آشپزخانه خود تصمیم به برگزاری مناقصه عمومی کرده است . جهت مطالعه شرایط شرکت در آن کلیک کنید

شرح آگهی :

 

فراخوان مناقصه خدمات تهیه تامین طبخ و توزیع غذا در آشپزخانه بیمارستان گودرز

 

بیمارستان موقوفه گودرز در نظر دارد انجام خدمات تهیه تامین طبخ و توزیع غذا در آشپزخانه بیمارستان را طبق شرایط اولیه ذیل و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط که دارای سوابق اجرایی مفید و مرتبط باشد واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح دعوت می گردد با ارائه رزومه و سوابق  کاری از تاریخ  1401/1/28  الی  1401/2/5   د رطول ساعات اداری جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه  به نشانی : یزد، خیابان سلمان فارسی،بیمارستان موقوفه گودرز مراجعه نمایند.

 

شرایط شرکت در مناقصه :

تهیه تامین طبخ و توزیع غذا در محل آشپزخانه بیمارستان به شرح مندرج در اسناد مناقصه

تامین یک فقره ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ  36،000،000،000  ریال

 سایر شرایط انجام تعهدات در اسناد مناقصه درج گردیده است

کد خبر: 450
  تاریخ خبر : 30 فروردین 1401