تولد پرسنل فروردین ماهی

مراسم تولد پرسنل متولد فروردین ماه درسالن آموزش برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان موقوفه گودرز ، مراسم تولد پرسنل متولد فروردین ماه درسالن آموزش برگزار گردید .

کد خبر: 449
  تاریخ خبر : 10 فروردین 1401
 871
  دیدگاه کاربران