دید و بازدیدهای روز پرستار

حضور جمعی از مسئولان دانشگاه ، شورای شهر و نیروی انتظامی شهرستان یزد با همراهی دکتر فیصل در بخش های بیمارستان

حضور جمعی از مسئولان دانشگاه ، شورای شهر و نیروی انتظامی شهرستان یزد با همراهی دکتر فیصل در بخش های بیمارستان

 

کد خبر: 440
  تاریخ خبر : 19 آذر 1400
 582