گرامیداشت سالروز حسابدار و حضور ریاست و مدیریت بیمارستان در واحد مالی و حسابداری

بمناسبت گرامیداشت سالروز حسابدار ریاست و مدیریت بیمارستان در واحد مالی و حسابداری حضور یافتند و ضمن تبریک از تلاش های پرسنل واحد مالی و حسابداری تشکر و قدردانی نمودند .

 

 

کد خبر: 439
  تاریخ خبر : 15 آذر 1400
 404