اتاق عمل

مسئول علمی بخش: دکتر سید محمد حکیمی

سرپرستار بخش: حامد رضایی

 

در مجاورت بخش های جراحی ، زنان و ICU واقع شده است . بخش اتاق عمل دارای 6 اتاق عمل فعال مطابق با استانداردهای روز و اتاق مخصوص ریکاوری می باشد و تمام اعمال جراحی عمومی و تخصصی و فوق تخصصی شامل گوش وحلق وبینی (ENT) ، زنان وزایمان ، اورولوژی(سنگ شکن درون اندامی، سیستوسکوپی و یوروتروسکوپی و ..) ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، زیبایی(رینوپلاستی، ابدومینوپلاستی، لیفتتینگ ابرو و ..) ، جراحی نوزادان ، جراحی مغز و اعصاب و ... را پوشش می دهد .